پارلمان زباله نوزاد کنترل انتقال بیمارستان

پارلمان: زباله نوزاد کنترل انتقال بیمارستان کیسه زباله نوزاد تازه متولد شده اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث عکس + کشف نوزاد زنده در کیسه زباله

محتویات کیسه پلاستیکی کنار هوا آب خیابانی در پایتخت جمهوری آذربایجان توجه یکی از رهگذران را به خود جلب کرد.

عکس + کشف نوزاد زنده در کیسه زباله

کشف نوزاد زنده در کیسه زباله+عکس

عبارات مهم : زباله

محتویات کیسه پلاستیکی کنار هوا آب خیابانی در پایتخت جمهوری آذربایجان توجه یکی از رهگذران را به خود جلب کرد.

به گزارش اتاق 24,نوزاد تازه متولد شده است ای که در وضعیتی فاجعه بار بدون هیچ پوشش و محافظ، با چندینه جای زخم روی بدن داخل کیسه جاسازی شده است بود عابر کنجکاو را به وحشت افتاد. با وجود شرایط کشنده ای که نوزاد در آن قرار داشت حرکت چند انگشت طفل گواه از زنده بودنش داشت.

عکس + کشف نوزاد زنده در کیسه زباله

بلافاصله بعد از حضور نیروهای امداد، نوزاد در شرایط کنترل شده است به بیمارستان انتقال یافته و تحت درمان قرار گرفت. به گفته مددکاران طفل بعد از انجام مواظبت های مورد نیاز به مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست انتقال یافته و بررسی های مورد نیاز در خصوص خانواده اش صورت خواهند گرفت.

واژه های کلیدی: زباله | نوزاد | کنترل | انتقال | بیمارستان | کیسه زباله | نوزاد تازه متولد شده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs