پارلمان زباله نوزاد کنترل انتقال بیمارستان

پارلمان: زباله نوزاد کنترل انتقال بیمارستان کیسه زباله نوزاد تازه متولد شده اخبار حوادث

گت بلاگز بازار خودرو کاهش 70میلیونی قیمت سانتافه ، تازه ترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار

روزنامه اقتصاد حدول قیمت خودروهای وارداتی را منتشر کرد. طبق این حدول قیمت اکثر خودروها کم کردن یافته بطوری که سانتافه که هفته قبل 550میلیون تومان قیمت خورده ب

کاهش 70میلیونی قیمت سانتافه ، تازه ترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار

تازه ترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار/کاهش 70میلیونی قیمت سانتافه

عبارات مهم : بازار

روزنامه اقتصاد حدول قیمت خودروهای وارداتی را منتشر کرد. طبق این حدول قیمت اکثر خودروها کم کردن یافته بطوری که سانتافه که هفته قبل 550میلیون تومان قیمت خورده بود به 480میلیون رسیده است.

واژه های کلیدی: بازار | خودرو | سانتافه | قیمت خودروهای وارداتی | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs